BAMI - meble dla dzieci

Regulamin

§ Zamówienie

 1. Sklep internetowy działający pod adresem BAMI prowadzony jest przez:
  MEBLE BOCIAN Anna Bocian
  20-718 Lublin, al. Kraśnicka 215
  NIP: 712-005-79-63
  Zwany dalej Sprzedającym.
 2. Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Kupującym.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów za pośrednictwem sieci Internet na terenie kraju. Wszystkie ceny w naszym sklepie podane są w PLN i zawierają podatek VAT.
 4. Zakładając konto w sklepie BAMI potwierdzasz równocześnie iż dane, które podałeś podczas jego zakładania są Twoimi danymi i są prawdziwe.
 5. Pierwsze zakupy w sklepie BAMI musi poprzedzać poprawna rejestracja konta osobistego w sklepie, zawierające poprawne dane kontaktowe i adresowe.  Rejestracja konta jest bezpłatna.
 6. Zamówienie są przyjmowane poprzez:
      - stronę internetową sklepu BAMI, za pomocą specjalnego formularza dostępnego pod przyciskiem "zamawiam",
          - pocztą elektroniczną na adres info@bami.pl lub info@bocianmeble.pl.
  Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia pocztą elektroniczną na adres email podany podczas rejestracji lub telefonicznie.
 7. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zamówienia i sprawdzeniu dostępności zamawianych produktów, zamawiający otrzyma wiadomość drogą elektroniczną będąca warunkowym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. W potwierdzeniu zostaną wymienione:
  - nazwa i kolorystyka zamawianych produktów,
  - zamówione ilości,
  - wiążące ceny,
  - wartość zamówienia,
  - całkowity koszt dostawy,
  - czas realizacji zamówienia,
  - forma płatności,
  - dane zamawiającego,
  - adres wysyłki,
  - dane do faktury.
  W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie realizacji zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji:
      a) częściowa realizacja zamówienia
      b) wydłużenie czasu oczekiwania
      c) anulowanie całości zamówienia
 8. Po akceptacji potwierdzenia, wystawiamy zamówienie. Wysyłamy je drogą elektroniczną.
 9. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po dokonaniu wpłaty za towar.
 10. Zamówienie będzie anulowane w przypadku gdy:
      a) w ciągu 2 dni roboczych nie zostanie przesłane potwierdzenie zamówienia
      b) w ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia nie ma możliwości skontaktowania się z Zamawiającym
      c) dane podane w zamówieniu są nie prawdziwe
    d) w ciągu 7 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia nie wpłacono na konto Sprzedającego kwoty zamówienia
      e) występują okoliczności uniemożliwiające całkowicie lub czasowo realizację zamówienia
  Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony o zaistniałej sytuacji.
 11. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego towaru w magazynie i wynosi od 1 do 21 dni roboczych.
 12. Czas dostawy wynosi do 3 dni, liczonych od momentu potwierdzenia wpłaty.
 13. Zamawiający zostanie poinformowany telefonicznie o przewidywanym terminie dostawy. Zamówienie na towar o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
   

 

§ Dostawa

 1. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej (DHL Express sp. z.o.o.) bez gwarancji określonej godziny dostawy. Gdy doręczyciel nie zastanie odbiorcy pod wskazanym adresem zostawi awizo z informacją o terminie ponownej próby doręczenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy firmy spedycyjnej.
 2. Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie firmie spedycyjnej swojego adresu i numeru telefonu zamieszczonego w formularzu zamówienia.
 3. Przed odebraniem przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie (w większości przypadków gwarancje produktów nie obejmują uszkodzeń mechanicznych spowodowanych działaniem z zewnątrz).
 4. Odbiór przesyłki należy pokwitować kurierowi własnoręcznym podpisem. Po pokwitowaniu i ewentualnej zapłacie za odbierany towar można otworzyć przesyłkę. Po doręczeniu przesyłki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą przesyłki przechodzą na kupującego.

 

§ Faktura

 1. Zawarcie transakcji potwierdzane jest dowodem zakupu w formie faktury VAT dołączonej do wysyłanego towaru.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
 3. Proponujemy następujące formy płatności:
      - przelew pełnej kwoty
      - płatność kredytem. Kredyt 1% miesięcznie. Więcej informacji na pod-stronie "raty"

§ Zwrot

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów ...", z towaru zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko jeśli towar nie został w żaden sposób zniszczony, nie nosi cech użytkowania i jest zapakowany w oryginalne opakowanie.
 2. W celu zwrotu towaru należy wykonać następujące czynności:
      a) Pobrać i wypełnić formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna.
      b) Wysłać pocztą elektroniczną lub faxem
   c) Oczekiwać na kontakt w celu uzgodnienia odbioru, jednocześnie dla udokumentowania zwrotu sprzedawca wystawia fakturę korygującą: oryginał + kopie faktury korygującej wysyłamy pocztą.
 3. Zwrot należności zostanie dokonany w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zwracanego towaru, na rachunek bankowy wskazany przez  klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, pomniejszony o koszt odesłania towaru. Wystawiamy fakturę transportową, wysyłamy pocztą
 4. W przypadku dokonania zwrotu towaru, którego zakup był finansowany kredytem, lub rezygnacji z zamówienia jeszcze przed odbiorem towaru, ale po podpisaniu umowy kredytowej, Klient zostanie obciążony kosztami manipulacyjnymi zgodnie z regulaminem dostępnym na www.zagiel.com.pl.
 5. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

§ Reklamacje

 1. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie objęte są rękojmią za wady ukryte towaru na zasadach ogólnych. Wszelkie reklamacje z tego tytułu rozpatrywane i załatwiane są w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Do towarów objętych gwarancją producenta dołączana jest karta gwarancyjna podpisana i podstemplowana przez sprzedawcę w momencie zapakowania towaru do wysyłki. Czas trwania gwarancji i szczegółowe jej warunki określone sa przez producenta w karcie gwarancyjnej.
 3. W celu złożenia reklamacji należy wykonać następujące czynności:
      - Pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia reklamacji
      - Wysłać emailem lub faxem
 4. Reklamacje rozpatrywane i załatwiane są w terminie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego (rękojmia) bądź w terminie określonym w warunkach gwarancji (gwarancja). Kontaktujemy się w celu uzgodnienia roszczeń, ewentualnego odbioru przez firmę spedycyjną
 5. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny wad i ponownie dostarczony klientowi na koszt sprzedawcy.
 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (np. reklamacja zmieniającego się koloru okleiny naturalnej) towar zostanie odesłany Klientowi na jego koszt za pobraniem (zwrotem) kosztów poniesionych z tego tytułu przez sklep.
 7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu są rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia reklamacji dotyczącej uszkodzeń  mechanicznych powstałych  podczas transportu jest protokół reklamacyjny spisany z udziałem kuriera.
 8. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

§ Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez sklep z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Każdy z klientów ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, żądania o zaprzestanie ich przetwarzania, co należy zgłosić do siedziby firmy MEBLE BOCIAN.

 

Niniejszy regulamin wszedł w życie z dniem 1 marca 2006r.
W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.